Werkomgeving


Activiteit gerelateerd werken


Op de 1e verdieping werken wij met activiteit gerelateerde werkplekken. Dat betekent dat je de werkplek kiest die past bij de werkzaamheden die je uitvoert. Het inspireert en stimuleert ons om op verschillende manieren samen met klanten, elkaar of alleen te werken.


Soorten werkplekken


Op de begane grond en 1ste verdieping is een indeling gemaakt van werkplekken die je helpen om je werk zo goed mogelijk te doen. Het is belangrijk dat je weet welke plekken dit zijn en hoe je deze gebruikt. Je maakt zelf een inschatting welke werkplek de juiste is en voor hoe lang. Hierbij wordt rekening gehouden met het onnodig bezet houden van een werkplek voor collega’s.  Bevraag elkaar en spreek elkaar aan als dit tot problemen leidt.

  • Flexplekken; dit zijn reguliere werkplekken met dubbel beeldscherm, dockingstation en stopcontacten. Je zit met meerdere collega's aan een blok. Er wordt gepraat en incidenteel gebeld. Een aantal van de flexplekken zijn sta bureaus.
  • Belplekken; dit zijn werkplekken waar langdurig gebeld wordt. Er zijn geluidswerende schotten. Belplekken zijn primair bestemd voor financieel adviseurs A en assistenten MKB en GZ i.v.m. hoge belactiviteit. Een aantal bureaus zijn sta bureaus.
  • Concentratieplekken; dit zijn plekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden (lezen, stukken uitwerken). Er is minimaal geluid (fluisterniveau) en er wordt niet gebeld.
  • Privacyplekken; dit zijn afgesloten individuele werkplekken waar met gevoelige informatie gewerkt wordt. Er is de mogelijkheid om te bellen of Skypen. In deze ruimte vinden de HR examens plaats.
  • Ontspanningsplek; dit is een informele ontmoetingsplek. Er is ruimte voor meerdere personen. Er mag geluid gemaakt worden en gegeten en gedronken. Op de ontspanningsplek bevinden zich de koffieautomaten. Het is de plek voor borrel & bites.
  • Cockpit; dit is een afgesloten sta plek voor korte gesprekken. Er is de mogelijkheid om te bellen of Skypen.
  • Huiskamer; die bevindt zich op de begane grond en is bedoeld als aanlandplek. Tijdens lunchtijden kan er gegeten en gedronken worden. Er mag geluid gemaakt worden, maar hou rekening met de spreekkamers.

Overlegplekken


Er zijn diverse soorten overlegplekken op de 1ste verdieping. De afgesloten overlegplekken reserveer je via het reserveringssysteem. De open overlegplekken kan je zonder reservering gebruiken. Hou bij het reserveren van een overlegplek zoveel mogelijk rekening met het aantal personen waar de ruimte voor bedoeld is. De open overlegplek met podium (rechts) kan tot maximaal 10.00 uur gebruikt worden voor dagstarts of overleg. Daarna worden dit aanlandplekken.


Vergaderzalen


De vergaderzalen bevinden zich op de begane grond. Deze dienen gereserveerd te worden via het reserveringssysteem. De vergaderzalen kunnen gebruikt worden voor interne vergaderingen en bijeenkomsten of evenementen met externe partijen. Eventueel is er ook de mogelijkheid om catering te reserveren via het Faciliteiten Portaal.


Spreekkamers


Voor de spreekkamers op de begane grond geldt dat deze alleen voor klantgesprekken zijn en te allen tijde gereserveerd dienen te worden. Check op dubbele reserveringen. Spontane klantgesprekken zijn mogelijk, maar er dient eerst gekeken te worden of er een ruimte beschikbaar is. Er is een uitwijkmogelijkheid naar de informele ‘huiskamer’. Deze is echter niet altijd geschikt voor klantgesprekken. De inrichting van de spreekkamers blijven ongewijzigd, dus als je de spreekkamer weer verlaat staat de inrichting zoals het hoort en je laat alles schoon achter na gebruik.Muziek


Het luisteren naar muziek is een persoonlijke keus en kan via oordopjes (laptop of mobiel) of boxjes. Bij gebruik van boxjes dient het geluidsniveau dusdanig te zijn dat collega’s hier geen hinder van ondervinden. We spreken elkaar hierover aan als dit tot problemen leidt. Vanzelfsprekend wordt alleen muziek afgespeeld op geschikte werkplekken, dus bijvoorbeeld niet op de concentratieplekken.