WONING

2A'

Kale huurprijs: € 651,03

Servicekosten:

 • Zonnepanelen (ongeveer € 60,00 per maand)
 • Gemeenschappelijke elektra € 2,50 per maand
 • Onderhoud collectief groen: €16,00 per maand
  Omdat de huurders de erftuinen zelf beheren en onderhouden is er geen sprake van servicekosten voor het onderhoud van de erftuinen.

Uw gebruikerslasten voor elektra worden voornamelijk bepaald door uw gebruikersgedrag. Aan de woningen zal het niet liggen. Die zijn zeer energiezuinig en worden voorzien van zonnepanelen. De woning is full-electric en gebruikt circa 4500kWh per jaar. De zonnepanelen leveren circa 4100kWh per jaar op.

2A'

2A'+1

2A'+1

Als u in aanmerking wilt komen voor een woning in De Tuunen, leest u hier welke voorwaarden er gelden.


 1. U staat ingeschreven bij Woontij als woningzoekende(n)
 2. U bent maatschappelijk of economisch gebonden aan de gemeente Texel (u bent economisch gebonden als u, met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft zich in de gemeente Texel te vestigen. Er moet minimaal sprake zijn van een jaarcontract waarmee het bijstandsniveau aan inkomen wordt verdiend, zodat iemand economisch onafhankelijk is door werk/inkomen op Texel.
 3. U bent maatschappelijk gebonden aan Texel als u een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang hebt je op Texel te vestigen, of ten minste 6 jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar tenminste 6 jaar onafgebroken ingezetene is geweest van de gemeente Texel. (Op Texel wordt dit ‘redelijke belang’ zo uitgelegd dat iemand die 3 jaar op Texel woont (ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Texel), in ieder geval geacht wordt dit belang te hebben. En ook jongeren, die vóór hun studie op Texel woonden, en na hun studie willen terugkeren, worden geacht dit belang te hebben.
 4. U voldoet aan de regels voor passende verhuur.
  In de Woningwet is geregeld dat de huur van een woning moet passen bij het gezinsinkomen. Dit toetsen we voordat we verder met je in gesprek kunnen gaan. Ook de gezinsgrootte speelt een rol. Dit heet passend verhuren. De maximale inkomensgrens is
  € 38.035,-. Is het inkomen hoger, dan wordt het moeilijk een passende huurwoning te vinden. Alleen als er sprake is van een bijzondere situatie op het gebied van wonen en zorg, kunnen we samen de situatie bespreken. Neem in dat geval contact met ons op.

Vragen?

info@woontij.nl

of 088 966 68 45

Informatie over huurtoeslag

Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens kunnen via toeslagen.nl een aanvraag doen voor huurtoeslag. Bij zowel de verhuur als de aanvraag voor huurtoeslag wordt gekeken naar de relatie tussen het inkomen en de te betalen huur. Wij raden je aan goed te kijken op de belastingsite voor de voorwaarden die gelden in jouw persoonlijke situatie. Voor het gemak hieronder de belangrijkste voorwaarden.

Het vermogen mag niet te hoog zijn
Het vermogen mag niet te hoog zijn. Iedere bewoner mag in 2018 maximaal € 30.360 hebben. Partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben. Het vermogen telt alleen mee voor de berekening van de toeslag, niet voor de toewijzing.


Huurprijsberekening met huurtoeslag
Stel, je woont alleen en hebt een inkomen van € 16.000,-. Dan kom je in aanmerking voor een huurtoeslag van ± € 325,- per maand. Met een inkomen van € 21.000,- is het huurtoeslagbedrag ± € 198,- per maand. Als je alleenstaand ouder bent met een kind wordt in beide gevallen het bedrag ± € 315,- per maand. Ga je samen met iemand huren? Bij een inkomen van € 25.000,- is de toeslag ± € 239,- per maand.


Op de site van de Belastingdienst kun je zelf een proefberekening maken. Je vult jouw situatie in en ziet dan of meteen of je toeslag krijgt en zo ja welk bedrag.