Waarom Buurtskap de Tuunen

De samenleving verandert. De bevolkingssamenstelling verandert. Woonwensen veranderen. Over het algemeen is er meer behoefte aan sociale contacten. Een grote groep, van alle leeftijden, woont alleen of met zijn tweeën. De verwachting is dat deze groep nog groter wordt.

De komende jaren zal het inwonerstal nog groeien, maar de verwachting is dat na 2025 het totaal gaat dalen. We weten dus niet zeker of de extra woningen op de lange(re) termijn nodig blijven. Dat is de reden dat we kleine, flexibele Woontijaltijdwoningen bouwen en in dit plan kiezen voor een andere vorm van wonen.


Het welzijn van onze huurders

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze huurders prettig wonen. Niet alleen de woning is belangrijk, ook de woonomgeving. Met die reden steken we veel energie in Buurtskap de Tuunen. Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts dan mensen met weinig groen in hun leefomgeving. Wonen in een fijne groene omgeving, invloed hebben, je buren kennen en samen iets kunnen beteken voor de buurt waar je woont heeft een positieve invloed op ons algemeen welzijn.

Klimaat

Een ander onderwerp waarom we anders naar onze buurten moeten gaan kijken, is het klimaat. We krijgen vaker te maken met extreme regenval. In bestaande wijken verstenen de tuinen. Gemakkelijk in onderhoud, handig voor het parkeren van de auto en het plaatsen van fietsen. We staan steeds verder van de natuur af en zien nauwelijks nog vogels in onze tuinen. Vogels hebben behoefte aan planten en bomen. Met deze ‘versteende’ tuinen creëren we problemen met de riolering. Al dat water kan niet meer weg. Planten, gras en bomen houden het water langer vast. Beter voor de bodem en het verlaagt de druk op de riolering.


“Als bewoners doen we actief mee bij het opzetten en beheren van onze buurt.”

"Duurzaamheid, samen delen, natuur en landschap zijn de kernwaarden
van het Buurtskap"

Weten hoe het is om te wonen in Buurtskap de Tuunen?

In Buurtskap de Tuunen woon je in een duurzame woning. Minder privéruimte dan we gewend zijn, zo’n 6m². En héél veel gezamenlijke buitenruimte. Deze buitenruimte wordt voor een groot deel door de bewoners zelf ingevuld, onderhouden en beheerd. In de Tuunen ben je dan ook voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor de leefomgeving. Je hebt veel invloed! Een groene wijk, waar je samen zorgt voor het onderhoud van erf en gemeenschappelijk groen. Maar het gaat niet alleen om de tuin. Niet iedereen heeft groene vingers. Een ander is technisch, een derde kan lekker bakken. Dat soort dingen. Elke kwaliteit is uiteraard welkom!

“Wat we hopen is de wachttijden van onze woningzoekenden te kunnen
verlagen met deze nieuwe buurt. En dat huidige huurders die
in een wat grotere woning wonen gaan kiezen voor een kleine
en duurzame woning in Buurtskap de Tuunen.”