Collectief beheer en onderhoud

Bewoners van Buurtskap de Tuunen wonen in een bijzonder groene omgeving. Naast de erftuinen is er nog een collectief deel. De erftuinen worden begrensd door hagen. De hagen hebben vanzelfsprekend onderhoud nodig. Ook staan er fruitbomen die jaarlijks onderhoud nodig hebben. Het onderhoud van dit collectieve deel (hagen, fruitbomen, gras e.d.) wordt in eerste instantie uitbesteed.  De bewoners van Woontij betalen hiervoor een bedrag aan servicekosten van maximaal € 16,- per maand. Dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die we maken en van de grootte en de werkzaamheden per erf. Hoe meer de bewoners zelf doen hoe lager het bedrag per woning er maand.Door participatie vermindert het bedrag van de servicekosten. In het meest ideale geval komt dit op € 0,00 uit. Het is de bedoeling de woonlasten zo laag mogelijk te houden en toch kunnen wonen in deze mooie groene omgeving.

Eerste jaren

In verband met de nieuwe aanplant en de garantie hierop wordt in het begin het onderhoud uitbesteed. Bewoners die het onderhoud, of een deel ervan, op zich willen nemen worden hierin begeleid. Bijvoorbeeld door middel van een tuinkalender waarop staat wanneer welk onderhoud moet aan de hagen, de  bomen en gras. Het is de bedoeling elk jaar een deel van het onderhoud over te dragen naar de huurders. Na maximaal vijf jaar ligt het onderhoud in zijn geheel bij de bewoners.

Buurtvereniging

Buurtskap de Tuunen is een buurt waar veel ruimte is voor bewoners om invulling te geven aan de eigen woonomgeving. Als de huurders bekend zijn, moet er nog veel geregeld worden. Dat hoort ook bij wonen in Buurtskap de Tuunen. Niet alles staat nog vast. Het is ook een beetje pionieren en uitvinden. De bewoners gaan een buurtvereniging vormen, compleet met een bestuur, statuten en huishoudelijk regelement. Alle huurders zijn verplicht lid van de buurtvereniging tegen een jaarlijkse contributie van € 25,00. Meedoen doet iedereen naar eigen inzicht om bij te dragen aan een prettige buurt voor iedereen. Om zaken goed te regelen vormt ieder erf een eigen werkgroep. Ook komen er werkgroepen voor de gemeenschappelijke buurtakkers, het speeleiland en overkoepelende buurtactiviteiten. De vereniging zal in het begin nog volop in ontwikkeling zijn naarmate er steeds meer woningen bewoond worden.

Participatie

Breed gedragen uitgangspunt in is dat alle erven binnen Buurtskap De Tuunen een groen/natuurlijk karakter krijgen. De wijk heet immers niet voor niets de Tuunen. Uitgangspunt is dat het geheel er verzorgd uitziet. De bewoners kijken er immers op uit, maken er het meeste gebruik van en zijn ook verantwoordelijk voor het beheer.

De inrichting van de erven wordt bekostigd door bewoners van het betreffende erf. Hoe het groene karakter precies invulling krijgt, dat bepalen de bewoners van het erf gezamenlijk. Zij worden daarbij begeleid door Hans Goslinga. De ruimte die er is voor bewoners om invulling te geven aan de buurt is een kans om de Tuunen tot een unieke plek te maken voor iedereen!