Wonen in Buurtskap de Tuunen

Ja ik wil!

"Huurders van Woontij hebben de datum van hun huurcontract als inschrijfdatum.
Zo wordt de doorstroming bevorderd om ook de kansen te vergroten voor woningzoekenden die niet kiezen voor De Tuunen"

Stap 1

Informatiemarkt

We starten met een informatiemarkt op de middag en de avond van woensdag 13 februari.Geïnteresseerden melden zich vooraf aan. Het doel van deze informatiemarkt is het plan toelichten en de visie achter dit plan. Na een korte presentatie kunnen de aanwezigen bij diverse thema’s informatie ophalen en hun vragen stellen. Alle woningzoekenden hebben vooraf de link naar dit online magazine ontvangen.

Stap 2

Reageren op de advertentie

Na deze informatiemarkt starten we direct met de werving en zetten we de advertenties online. We plaatsen vier advertenties. Eén voor jongeren, één voor de woningen met 1 slaapkamer, één voor de woningen met 2 slaapkamers en één voor gezinnen van 3 of meer personen. De advertenties staan online van 14 tot en met 25 februari. Dat is een lange periode. In die periode kan iedereen ervoor zorgen dat alle informatie die wij nodig hebben compleet is. Als alle benodigde informatie bij de inschrijving staat, kan de woningzoekende reageren op de advertentie. Je reageert dan nog niet op een specifieke woning,  maar op een woning met een bepaalde huurprijs, zoals vermeld in de advertentie. De definitieve keuze maak je later.

Stap 3

Wat hebben we nodig

Als je wilt reageren op één van de advertenties hebben wij het volgende nodig:
  • Een IBRI van 2017 of een belastingaanslag
  • Een uittreksel van de woonhistorie van de gemeente waar je nu woont waaruit blijkt of je al of niet maatschappelijk gebonden bent aan de gemeente Texel en wat de grootte is van je huishouden
  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 12 maanden waaruit minimaal een loon gelijk aan of hoger dan de bijstandsnorm wordt verdiend en twee laatste loonstroken als je niet maatschappelijk, maar wel economisch gebonden bent aan de gemeente Texel
Het is belangrijk dat alle gevraagde informatie bij de inschrijving compleet is, anders kunnen wij geen aanbieding doen. Als het inkomen van jou (en/of partner) is gewijzigd in 2018, dan is het belangrijk dit aan ons door te geven tijdens de looptijd van de advertentie. 

Inloopmiddagen bij Woontij om jullie vragen te beantwoorden
tussen 14 en 22 februari

Tijdens de advertentieperiode zijn we extra geopend om jullie (individuele) vragen te beantwoorden en je te voorzien van informatie over de woningen, huurprijzen, financiën, planning, voorwaarden en verhuur. Ook kun je de plattegronden nog een keer bekijken. Vragen kunnen ook worden gesteld via info@woontij.nl of 088 9666845

Stap 4

Toetsen van de kandidaten

Van 26 februari tot 5 maart toetsen we de eerste 100 woningzoekenden (inclusief 20 mensen voor een wachtlijst) van de vier lijsten met reacties. We toetsen inkomen, huishoudengrootte en binding aan de gemeente Texel. Van alle reacties worden vier overzichten gemaakt op inschrijfdatum. Hoe hoger je op dit lijstje staat, des te groter de kans dat je de woning van jouw keuze kunt gaan huren. Herhuisvesters hebben vaak een lange inschrijfduur, omdat de ingangsdatum van het huidige huurcontract telt als inschrijfdatum.

Stap 5

Kennismakingsbijeenkomst

Alle 80 uitgekozen woningzoekenden komen bij elkaar op een tweede bijeenkomst. We kunnen dan de nog openstaande vragen beantwoorden voordat er een definitieve keuze gemaakt moet worden. Verder is het vooral een kennismaking. Deze bijeenkomst is gepland op maandag 11 maart van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur, Question Plaza.

Het maken van een definitieve keuze voor erf en woning
De definitieve keuze voor erf en specifieke woning volgt in de week van 18 of 25 maart. We doen dit op ons Woontijkantoor. De kandidaten krijgen dan een formulier waarop zij zelf hun keuzes (en reservekeuzes kunnen maken). Op volgorde van de inschrijfdatum worden de eerste tien kandidaten uitgenodigd hun keuze te maken. De volgende tien weten dan welke woningen niet meer beschikbaar zijn. Houdt er daarom rekening mee dat hoe korter je inschrijfduur is, hoe groter de kans dat de door jou uitgekozen voorkeurswoningen al gekozen zijn door iemand die hoger op de lijst staat. Als iedereen zijn/haar keuze heeft gemaakt, krijgt iedereen het aanbod via de site, met adres en huisnummer. Je hebt dan 24 uur de tijd om ja of nee te zeggen met een druk op de knop in het woningzoekendenportaal. Op dat moment is je keuze definitief. We maken ook meteen voor deze mensen een inkomensverklaring een aanvraag voor de Huisvestingsvergunning, zodat we zeker weten dat alle gegeven kloppen.

Stap 6

In gesprek

Zijn de bewoners per erf bekend, dan gaan deze samen met Hans Goslinga in gesprek over de inrichting en het beheer van de buitenruimte. Voor alle vragen en acties op dit gebied is Hans ingeschakeld. Hij begeleidt, samen met Woontij dit proces met de nieuwe bewoners.  Dit is uniek. Nog voordat de woningen bewoond worden wordt er met elkaar nagedacht over de invulling, het beheer en het onderhoud van de erftuinen en de collectieve ruimten. Mogelijkheden van de gemeenschappelijke stukken grond en de collectieve stukken grond worden samen onderzocht. De bewoners maken in eerste instantie plannen voor de erven. Gezien het seizoen is het dan ook al mogelijk om te starten met het inrichten, zaaien of het planten van bomen en struiken. Alle bewoners zorgen straks gezamenlijk voor de erftuinen en de collectieve delen in het plan. Daarom is jullie inbreng van groot belang. Hans coördineert en organiseert dit proces namens Woontij en de gemeente.

Disclaimer
Er is veel zorg besteed aan de overzichtstekeningen, woningtekeningen en de plattegronden. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden naar aanleiding van de vergunningaanvraag. Alle genoemde prijzen zijn prijspeil 2019.